SKDigiallkirja tasuvuskalkulaator

Arvuta, millised on Sinu ettevõtte kulud lepingute allkirjastamisele!

Digiallkirja tasuvuskalkulaatori abil on lihtne välja selgitada dokumentide allkirjastamisega kaasnevad kulusid.

Digiallkirja tasuvuskalkulaator on abivahend asutustele ja ettevõtetele, kes sõlmivad oma klientide, partnerite ja tarnijatega kirjalikke lepinguid või vahetavad muid ametlikke dokumente (tellimused, aktid, arved jne).

Kalkulaator

Abi

Digiallkiri võimaldab:

Tutvu digiallkirja teenuse hinnakirjaga SIIT
Lepingu sõlmimiseks ja lisainfo saamiseks konsulteerige meie asjatundjaga.

Kui täheldad kalkulaatori töös häireid, siis palun teavita meid sellest E-posti aadressil: