Digidokumendi tasuvuskalkulaator

Arvuta, millised on Sinu ettevõtte kulud dokumentide haldusele!

Tasuvuskalkulaatori abil on lihtne välja selgitada dokumentide loomise, allkirjastamise, haldamise ja hävitamisega kaasnevaid kulusid.

Digidokumendi tasuvuskalkulaator on abivahend asutustele ja ettevõtetele, kes sõlmivad oma klientide, partnerite ja tarnijatega kirjalikke lepinguid või vahetavad muid ametlikke dokumente (tellimused, aktid, arved jne).

Kui soovid dokumendihaldust korraldada efektiivsemalt, sisesta oma organisatsiooni või allüksuse andmed. Seejärel saada arvutuskäik koos lisainfoga e-mailile!

Kalkulaator

Abi